Sunday, November 18, 2012

GFC-MEETING UPDATE

 
GUITAR FRIENDS CONNECTION
 
GFC meetings in de toekomst :  WE GAAN DOOR  ........ !!
 
Reeds 13 jaar zijn wij actief met het organiseren van gitaarmeetings. Het laatste jaar was het bezoekersaantal tanende. Reden om een peiling te houden onder onze ingeschreven gitaarliefhebbers.
Na onze nieuwsbrief-enquette is gebleken dat er nog steeds belangstelling is voor het bezoeken van de GFC gitaarmeetings. Echter zal e.e.a. wel kleinschaliger worden georganiseerd dan voorheen, omdat er op dit moment minder ingeschrevenen zijn. De te maken kosten nopen ons daartoe. Daarom gaan we voorlopig niet terug naar SYBOLD in Dordrecht, maar naar de kleinere ruimte van "De Cultuurschuur" te Monster, nabij Den Haag. Deze knusse ruimte in huiskamersfeer hebben we reeds 3 keer tot ons genoegen benut. Mocht er in de nabije toekomst een toename van bezoekers ontstaan, dan gaan we ons beraden of we terug kunnen naar onze oude stek in Dordrecht.
 
Guitar Friends Connection